Sådan betaler du din parkeringsafgift

En p-afgift er en kontrolafgift og udgør i øjeblikket 510 eller 1020 kr. (fritaget for moms).
Parkeringsafgiften skal være indbetalt senest 10 dage efter datoen for forseelsen.
Datoen fremgår ikke af girokortet, men er påtrykt den vedlagte kvittering.

Her kan du se en vejledning for kvitteringen.

Du kan betale parkeringsafgiften på pengeinstitutter, posthuse eller via netbank.
Betaling af afgiften kan kun ske ved at benytte det vedlagte indbetalingskort.

Der er ingen rabat på parkeringsafgifter og en klage giver ikke henstand med betalingen.

Betaler du ikke parkeringsafgiften til tiden, så vil der blive sendt en betalingspåmindelse til den registrerede ejer eller bruger af køretøjet.
Hvis afgiften fortsat ikke bliver betalt går en rykkerprocedure i gang med pålagte ekspeditionsgebyrer.

Vil du stadigvæk ikke betale for afgiften, så overgår sagen automatisk til SKAT i henhold til betalings- og rykkerproceduren.

Se hele betalings- og rykkerproceduren her

Vær opmærksom på, at alle henvendelser som KUN handler om betaling af afgiften skal ske til
Borgerservice, Opkrævningen, Aalborg Kommune på tlf. 9931 1800 eller e-mail
borgerservice@aalborg.dk 

Did your get a parking ticket during your stay in Denmark?

Find your payment details here

Don't forget to write the OCR number in your payment notes.

How to find the OCR number

#