Sådan klager du over din parkeringsafgift

Før du klager over en parkeringsafgift er det vigtigt at du kontrollerer den en ekstra gang. 

Se mere under Parkeringsafgiften.

Mener du fortsat, at parkeringsafgiften er givet uberettiget, så har du mulighed for at sende en skriftlig klage
til Parkeringskontrol Nord. Det skal fremgå tydelig af din klage, hvorfor du klager over din afgift.

Husk at Parkeringskontrol Nord afgør klager over parkeringsafgifter ud fra om Færdselsloven eller parkeringsreglerne er overtrådt.
At du som bilist har været i god tro er ikke i sig selv nok til at frafalde en afgift.

Bemærk at pålagte parkeringsafgifter kun kan ændres, hvis der er hjemmel for det i Færdselsloven.

Din klage skal være Parkeringskontrol Nord i hænde, sådan at betalingsfristen på 10 dage kan overholdes, hvis klagen afvises af Parkeringskontrol Nord.

Parkeringskontrol Nords afgørelse efter færdselslovens § 121, stk. 2, kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.
Får du ikke medhold i din klage og undlader du alligevel at betale parkeringsafgiften, så vil sagen automatisk overgå til SKAT.

Din klage skal som minimum indeholde følgende:

  • P-afgiftens løbenr./afgiftsnr.
  • Bilens Registreringsnr.
  • Dit navn, adresse, postnr. og by.
  • Årsagen til, at du synes at afgiften bør bortfalde.

Send din klage til mail@pnord.dk eller pr. post. 

Du kan også indsende din klage elektronisk her

Vær opmærksom på, at alle henvendelser som KUN handler om betaling af afgiften skal ske til
Borgerservice, Opkrævningen, Aalborg Kommune på tlf. 9931 1800 eller e-mail
borgerservice@aalborg.dk