Parkeringskontrol Nord

Det er vigtigt, at vores byer forbliver et rart og sikkert sted at færdes for alle trafikanter.
Det Parkeringskontrol Nords opgave at kontrollere, at du som bilist overholder de gældende parkeringsbestemmelser.

Parkeringskontrol Nord er en enhed i Aalborg Kommune organiseret under By- og Landskabsforvaltningen.

Vi kan pålægge parkeringsafgifter ved uberettiget standsning eller parkering i hele Aalborg Kommune samt i andre kommuner, hvor vi har indgået en aftale herom.

Parkeringskontrol Nord
Thomas Boss Gade 6
Postboks 529
9100 Aalborg

Tlf.: 70 11 22 23
Fax: 70 11 55 12
E-mail: mail@pnord.dk

www.pnord.dk

EAN-lokationsnr.: 5798003742533